Home

journal web1
journal web2
previous arrow
next arrow

Kamuoyuna Duyuru,
Dergimiz ve Editörlerimizin ismi kullanılarak sahte makale kabul yazıları verildiği iddiaları tarafımıza iletilmiştir. Dergimiz henüz yayın hayatına başlamamıştır, herhangi bir makale basımı şu aşamada söz konusu değildir.
Dergimizin yayın ve ücret politikası web sitemizde açık olup, bu tür durumlarda yazarların dergimizle iletişim geçmeleri önem arz etmektedir.
Bu konuda dergimiz ve editörlerimiz adına suç işleyenler hakkında yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz.
Dergi Yönetim Kurulu

About the Journal

“The International and Interdisciplinary Journal of Sustainable Development, Technology and Innovation”is a peer reviewed and open access journal and published by the Education for Innovation Foundation with the aim of promoting scientific researches, especially among young researchers.

The journal publishes articles online and accepted articlesin English and Turkish with two times in one year in January and December.

The journal publishes articles on multidisciplinary subjects on Technological Development and Innovation.